Zakończenie projektu "Szacunek dla młodzieży": Przegląd

Zakończenie projektu Youth Respect zostało sfinalizowane, a iED jest bardzo przekonany o ogólnej wydajności i rezultatach projektu. Youth RESPECT to skrót od "Youths' REspect of Solidarity, Peace, Equality, Citizenship and Tolerance through creativity" (Młodzieżowy szacunek dla solidarności, pokoju, równości, obywatelstwa i tolerancji poprzez kreatywność). Partnerstwo strategiczne w realizacji projektu było połączeniem 4 organizacji z następujących krajów: Cypr; Grecja; Bułgaria; oraz, Polska.

Projekt Młodzieżowy RESPEKT

Projekt został zrealizowany przy wsparciu programu Erasmus+. Projekt RESPECT miał na celu wykształcenie w młodych ludziach takich cech jak solidarność, pokój, równość, obywatelstwo i tolerancja. Ponadto, projekt obejmował kreatywne sposoby promowania tych pojęć. W szczególności projekt był skierowany do osób pracujących z młodzieżą, trenerów, artystów prowadzących działalność związaną z edukacją młodzieży oraz do młodzieży ze środowisk mniejszości kulturowych.

Głównymi celami projektu były
: - Wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w wiedzę, narzędzia pozaformalne i metody z zakresu różnorodności i inkluzji. Celem projektu było zwiększenie ich rozwoju zawodowego poprzez 3 krótkoterminowe wspólne szkolenia pracowników.
- Celem partnerstwa było zbudowanie silnej sieci wsparcia i praca jako żywe repozytorium nauki.
- Rozwinięcie kanału YouTube Youth RE.S.P.E.C.T jako źródła wartości międzynarodowej oraz miejsca, w którym materiały szkoleniowe byłyby dostępne dla wszystkich interesariuszy.
- Rozpoczęcie kampanii informacyjnej "Youth RE.S.P.E.C.T thru Cre8tivity" po zakończeniu projektu w celu upowszechnienia powstałych prac.Zakończenie projektu Youth Respect: Podsumowanie kursu materializacji

W ciągu 2 lat trwania projektu, od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021, zrealizowano kilka działań. W szczególności, miały miejsce następujące działania:

Trzy szkolenia:

  • Po pierwsze, szkolenie na Cyprze, od 28 czerwca do 2 lipca 2021 roku.
  • Po drugie, w Bułgarii, od 19 do 23 lipca 2021 roku.
  • Wreszcie, trzecie szkolenie odbyło się w Polsce, w dniach 16-20 sierpnia 2021 roku.

Dwa ponadnarodowe spotkania projektowe:

- W szczególności, spotkanie na Cyprze.
- I kolejne spotkanie w Polsce.

Ponadto, inne zmaterializowane produkty to:

- Stworzenie kanału Youtube dla projektu.
- Stworzenie oficjalnej strony internetowej Youth RESPECT.
- Oraz strona projektu na Facebooku.

Wreszcie, partnerzy projektu będą kontynuować swoje działania. W rzeczywistości, przez następne 5 lat, po zakończeniu projektu, partnerstwo będzie kontynuowało działania poprzez organizowanie corocznej Kampanii Podnoszącej Świadomość Młodzieży. Celem kampanii jest zastosowanie i rozpowszechnianie metod uczenia się, nabytych przez osoby pracujące z młodzieżą, w celu wspierania młodych ludzi w ich integracji i eliminacji zachowań rasistowskich.

Nasz instytut jest bardzo zadowolony z ukończenia projektu Youth Respect i owocnej współpracy pomiędzy STANDOut (Cypr); BASD (Bułgaria); i SSW Collegium Balticum (Polska). iED jest przekonany o wysokiej jakości rezultatów, a także o długoterminowych korzyściach płynących z materiałów szkoleniowych.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria