Wyjaśnienie gospodarki cyrkulacyjnej i biznesu

Najwyraźniej gospodarka i biznes cyrkularny to termin finansowy, z którym spotykamy się obecnie dość często. A może raczej powinniśmy powiedzieć, że przykłady firm cyrkularnych stały się bardziej widoczne w krajobrazie gospodarczym. Dla osób, które chcą zapoznać się z tym terminem finansowym, zostanie podjęta próba jak najprostszego wyjaśnienia tego typu systemu.

Definicja gospodarki i biznesu cyrkularnego

Najprostszą definicją powyższego pojęcia byłby system, w którym użytkowane produkty są maksymalnie wykorzystane w swoim potencjale. W związku z tym, znany liniowy projekt, który kończy się marnotrawstwem, jest teraz na nowo definiowany i w konsekwencji odnawiany. Tego rodzaju projekt jest korzystny nie tylko dla sektora biznesowego, ale z pewnością okaże się korzystny dla społeczeństwa i środowiska.

Korzyści płynące z tego systemu; lub uzupełnienie definicji

Sądząc po powyższej krótkiej definicji, celem tego modelu jest wzrost gospodarczy, ale w inny sposób. W szczególności, ten typ gospodarki stopniowo powstrzymuje się od wykorzystywania ograniczonych zasobów. Fakt ten jest interpretowany w mniejszym zużyciu materiałów środowiskowych; w związku z tym, następuje spadek podaży surowców. W rezultacie wzrasta konkurencyjność i innowacyjność, a wszystko to sprowadza się do wymogu, jakim jest wzrost gospodarczy.

Kamienie milowe tego systemu

Jak wspomniano powyżej, w tym szczególnym systemie gospodarczym, "odpady" mogą być potencjalnymi zasobami. Hence, konserwacja istniejący zasoby być kluczowy element. To rozszerza się do faktu, że zasoby regeneracyjne stają się kolejnym elementem do rozważenia. Wszystko powyższe prowadzi do tego, że należy ponownie rozważyć aktualny plan biznesowy, a zatem konieczne jest opracowanie długoterminowego planu na przyszłość.

Jest to wzorzec ekonomiczny, któremu należy poświęcić uwagę. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), jako aktywny "instrument" w koordynacji projektów europejskich, mocno wierzy w korzystny potencjał tego systemu i jest aktywnie zaangażowany w wiele projektów UE. Wreszcie, nie wahaj się wysłać nam wiadomość, jeśli jesteś zainteresowany współpracą w tym temacie.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria