Wpływ technologii informacyjnych na opiekę zdrowotną

Dzięki rozwojowi technologii to, co kiedyś było niewyobrażalne i stanowiło jedynie filmową fantazję, dziś stało się rzeczywistością. Wpływ technologii jest zdumiewający, niezależnie od tego, czy dotyczy świata korporacji, sektora edukacji, gospodarstw domowych, medycyny czy innych dziedzin naszego życia. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób postęp technologiczny wpłynął na branżę opieki zdrowotnej.

Co to jest technologia informacyjna w ochronie zdrowia?

Projektowanie, opracowywanie, wdrażanie, użytkowanie i utrzymywanie systemów informatycznych w ramach usług informatycznych dla służby zdrowia określa się mianem technologii informacyjnej w ochronie zdrowia (health information technology). Zaawansowane i elastyczne systemy informatyczne w opiece zdrowotnej przyczyniają się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, a także do obniżenia kosztów, zwiększenia wydajności, zmniejszenia liczby błędów, zwiększenia zadowolenia pacjentów oraz poprawy zwrotu kosztów leczenia ambulatoryjnego i opieki stacjonarnej.

Podstawowe elementytechnologii informacyjnej w ochronie zdrowia są następujące:

  • elektroniczne kartoteki zdrowotne (EHR)
  • osobiste rejestry zdrowotne (PHR)
  • elektroniczne wypisywanie recept (E-prescribing)
  • Prywatność i bezpieczeństwo

Różne rodzaje technologii informacyjnej w ochronie zdrowia

EHR jest sercem systemu informatycznego ochrony zdrowia. EHR, często nazywany elektroniczną kartą zdrowia(EMR), jest oficjalną cyfrową kartą zdrowia pacjenta udostępnianą różnym świadczeniodawcom i instytucjom opieki zdrowotnej.

Ważnymi elementami infrastruktury informatycznej w ochronie zdrowia są także: osobisty rejestr zdrowia (PHR), czyli samodzielnie prowadzona dokumentacja zdrowotna pacjenta, oraz wymiana informacji zdrowotnych(HIE), czyli centrala danych medycznych lub grupa instytucji medycznych, które zawierają pakt o wymianie danych i zgadzają się na udostępnianie danych między swoimi różnymi systemami informatycznymi.

Oczywiste jest, że w najbliższych latach PZP będą coraz bardziej powszechne, ponieważ ludzie będą coraz bardziej zaznajomieni z cyfrowymi informacjami na temat ich zdrowia, dzięki upowszechnieniu się smartfonów i urządzeń mobilnych. W związku z tym PZP będą musiały w jeszcze większym stopniu współpracować z technologią EHP.

Zalety technologii informacji o zdrowiu

Większość ginekologów korzysta obecnie z elektronicznej dokumentacji medycznej. Dzięki oczywistemu uznaniu ich potencjalnych zalet oraz programom rządowym zachęcającym do ich stosowania, szybko zyskały one popularność.

Zdolność do przechowywania i wyszukiwania danych, a także możliwość szybkiej interakcji z informacjami o pacjencie w uzasadnieniu, zwiększone bezpieczeństwo pacjenta dzięki większej czytelności, co może zmniejszyć ryzyko błędów w stosowaniu leków, oraz łatwość wyszukiwania informacji o pacjencie to zalety technologii informacyjnej w ochronie zdrowia (IT).

Powiadomienia medyczne, sygnały i ostrzeżenia diagnostyczne, lepsze rejestrowanie i dokumentowanie wizyt i badań diagnostycznych, podejmowanie decyzji klinicznych oraz dostępność pełnych danych pacjenta mogą potencjalnie zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta.

Udowodniono, że dane uzyskane dzięki technologii informacji o zdrowiu mogą znacznie usprawnić praktykę medyczną, a także mogą być wykorzystywane do mierzenia skuteczności terapii.

1. Udoskonalone kanały komunikacji

Jeszcze nie tak dawno temu pracownicy służby zdrowia komunikowali się za pomocą bipera. Z drugiej strony, technologia cyfrowa znacznie ułatwiła komunikację między pacjentami a pracownikami służby zdrowia. Pacjenci nie muszą już otrzymywać listów informujących ich o konsultacjach i badaniach.

Dzięki postępowi technologicznemu wszystkie wyżej wymienione czynności stały się znacznie łatwiejsze i bardziej opłacalne. Lekarze mogą także tworzyć własne seminaria internetowe i filmy wideo, a także nawiązywać kontakty z innymi ekspertami za pośrednictwem platform internetowych i mediów społecznościowych. Wideokonferencje ułatwiły prowadzenie rozmów ponad granicami państw.

2. Lepsza opieka nad pacjentem

Dzięki postępowi technologicznemu opieka nad pacjentami stała się znacznie łatwiejsza. Rozruszniki serca, monitory stanu zdrowia i inne gadżety ułatwiają monitorowanie stanu zdrowia.

W przypadku ewentualnych problemów dane zebrane przez te urządzenia mogą być łatwiej przekazywane lekarzom, którzy mogą stwierdzić, co dolega pacjentowi nawet wtedy, gdy nie są obecni na sali.

Masywne operacje, które wydawały się niewyobrażalne do przeprowadzenia w sposób, w jaki robimy je teraz, są już dostępne dzięki technologiom takim jak kamery do endoskopii kapsułkowej, które są na tyle małe, że pacjent może je połknąć. Lekarze mogą następnie monitorować kamerę, aby sprawdzić, czy w organizmie pacjenta występują jakiekolwiek problemy.

3. Lepsza dostępność informacji

Jedną z najważniejszych zalet technologii w służbie zdrowia jest to, że umożliwia ona lepszy i wygodniejszy dostęp do informacji zarówno lekarzom, jak i pacjentom. Wszystkie dane mogą być przechowywane w formie cyfrowej, dzięki czemu szpitale oszczędzają dużo pieniędzy i miejsca. Choć nadal konieczne jest fizyczne przechowywanie danych, duża ich część została zdigitalizowana, co znacznie ułatwia lekarzom ich pozyskiwanie.

4. Telezdrowie i telemedycyna

W dziedzinie opieki zdrowotnej telezdrowie i telemedycyna stanowią kolejny krok naprzód. Pacjenci mogą teraz bez trudu komunikować się ze swoimi lekarzami z dowolnego miejsca na świecie. Mogą także uzyskać potrzebną pomoc od specjalisty w odpowiednim czasie, w zaciszu własnego domu, dzięki wielu doskonałym platformom telemedycznym.

Pacjenci mogą korzystać z tych platform do monitorowania objawów, zarządzania lekami, komunikowania się z wyspecjalizowanymi ekspertami i wielu innych rzeczy. Mogą także sprawdzić, czy potrzebują konkretnego leku i zamówić go od razu, dostarczając do swoich drzwi.

5. Dostępność edukacji online

Kolejną istotną zaletą technologii cyfrowej jest dostępność edukacji online, zwłaszcza w przypadku kierunków związanych z opieką zdrowotną. Studenci, którzy chcą wykonywać zawód związany z opieką zdrowotną, mogą obecnie zdobywać wykształcenie w całości przez Internet.

Daje to swobodę studiowania w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnie wybranej instytucji. Pracownicy służby zdrowia nie muszą już pokonywać dużych odległości ani brać wolnego czasu w pracy, ponieważ kształcenie przez Internet jest dla nich teraz bardziej dostępne.

6. Aplikacje zdrowotne

W wyniku transformacji technologicznej powstały setki aplikacji zdrowotnych. Aplikacje te pozwalają głównie pacjentom śledzić stan swojego zdrowia i choroby, otrzymywać informacje medyczne, przeglądać wyniki badań i otrzymywać przypomnienia o terminach badań kontrolnych. Ponadto aplikacje dla służby zdrowia umożliwiają pracownikom służby zdrowia podwójne sprawdzenie wyników badań, sugestii dotyczących dawkowania leków i innych kluczowych danych.

Wnioski końcowe

Ogólnie rzecz biorąc, technologia cyfrowa zmieniła oblicze opieki zdrowotnej. Przewiduje się, że ta zmiana będzie postępować w nadchodzących latach. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain, mobilne aplikacje zdrowotne, smartwatche i wiele innych przełomowych rozwiązań technologicznych będą miały wpływ na przyszłość opieki zdrowotnej. Nie ma ograniczeń co do tego, jak daleko technologia cyfrowa może posunąć opiekę zdrowotną, jeśli tylko organizacje i eksperci w tej dziedzinie będą mieli oczy szeroko otwarte i zbudują niezbędną infrastrukturę i procesy.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria