Usługi w zakresie aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu na obszarze europejskim

Osoby starsze są uważane w Unii Europejskiej za grupę wrażliwą. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto wiele działań mających na celu ułatwienie im życia w możliwie największym stopniu. Jednak przy tempie, w jakim życie rozwija się każdego dnia, przy wszystkich nowych danych, które wkraczają w nasze codzienne życie i zmieniają je, można założyć, że osoby starsze mają problemy z dostosowaniem się do nowoczesnych technologii.

Bardzo ważne jest jednak, aby mogły one starzeć się w sposób aktywny i zdrowy, aby mogły zintegrować się z nowymi sposobami. Na szczęście Unia Europejska podjęła już działania w celu osiągnięcia potrzebnej integracji. A najważniejszym powodem podjęcia tych działań jest po prostu upewnienie się, że osoby starsze w całej Europie będą w stanie przetrwać samodzielnie, w swoim domu.

Usługi, które mogą pomóc osobom starszym

Usługi związane z aktywnym i zdrowym starzeniem się w całej Europie mają właśnie taki cel. Dają one osobom starszym możliwość dostępu do leków lub pomocy, nawet jeśli mieszkają same. Aby jednak tak się stało, najpierw muszą zaistnieć dwa ważne czynniki. Pierwszym z nich jest to, aby technologia rzeczywiście rozwinęła się do tego poziomu. Poziom, na którym osoby starsze będą mogły z łatwością korzystać z technologii, aby zawsze być bezpiecznym, nawet jeśli mieszkają same.

Drugim czynnikiem byłoby to, aby osoby starsze faktycznie nauczyły się korzystać z tej technologii. Ze względu na fakt, że luka pokoleniowa jest obecnie dość duża, zwłaszcza przy tak rozwijającej się technologii, wiele starszych osób nie wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii, które będą w stanie ułatwić im codzienne życie. Edukacja osób starszych jest z pewnością ważna w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię.

Organizacje z całej Europy podjęły się trudnego zadania nie tylko rozwijania i ewoluowania technologii, ale także informowania i edukowania osób starszych na temat tego, jak dokładnie mogą wykorzystać tę technologię na swoją korzyść. Duże ramy finansowe, takie jak europejski program Horyzont 2020, koncentrują się na rozwoju technologii i ułatwieniu korzystania z niej osobom starszym.

Europa przechodzi zmiany. Wszystko musi być rozwijane i ewoluować do następnego poziomu. Jako grupa wrażliwa, osoby starsze potrzebują dodatkowej opieki i troski. Aktywne i zdrowe starzenie się może być osiągnięte dzięki tym wielkim ramom i właściwej współpracy między partnerami, którzy stworzą doskonałe środowisko do nauki dla wszystkich ludzi i doskonałe środowisko dla rozwoju technologii, aby ułatwić życie, jakie znamy.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria