Sztuczna inteligencja i zarządzanie migracjami

Próby znalezienia powiązań między sztuczną inteligencją a migracją są liczne. W rzeczywistości rozwiązania technologiczne już teraz w pewnym stopniu ułatwiają zarządzanie migracjami w kontekście europejskim i poza nim.

Przykłady istniejących zastosowań

Technologia w zarządzaniu migracjami jest oczywista, a aplikacje cyfrowe i sztucznej inteligencji są wykorzystywane w celu jak najlepszego zarządzania tym tematem. Według raportu "The Use of Digitalization and Artificial Intelligence in Migration Management" (Wykorzystanie cyfryzacji i sztucznej inteligencji w zarządzaniu migracjami), rozwiązania, które są już w użyciu, dotyczą:

  • Wykrywanie języków i poziomów.
  • Oszustwa.
  • Zarządzanie przypadkami.
  • oraz obsługi klienta.

W szczególności niemieckie władze kontrolne (BAMF) wykorzystują rozwiązania sztucznej inteligencji do celów związanych z weryfikacją tożsamości w przypadku braków w dokumentach. Dzięki wykrywaniu dialektów językowych identyfikują kraje, w których są one wykrywane. Na Łotwie poziom języka pisanego i mówionego ma decydujące znaczenie dla procesu nadawania obywatelstwa; identyfikacja odbywa się za pomocą systemu tyldy.

Z drugiej strony, fińskie władze migracyjne wykorzystały sztuczną inteligencję do przewidywania przepływów migracyjnych oraz do oceny cen. Ponadto zarówno w Finlandii, jak i na Łotwie wykorzystano takie rozwiązania do efektywnego świadczenia usług, gdy były one równoczesne.

Dodatkowe przypadki wdrożenia dotyczą zatwierdzania dokumentów hodowlanych i tożsamości narodowej. W międzyczasie testowana jest pilotażowo aplikacja sztucznej inteligencji do zarządzania przejściami granicznymi (iBorderCtrl).

Więcej rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w znacznie szerszym spektrum zastosowań można znaleźć na platformie AI for Good.

Sztuczna inteligencja i migracja: Czerwone flagi

Najwyraźniej związek między sztuczną inteligencją a migracją jest nadal badany. Dlatego konieczne jest monitorowanie i ocena ich procesów w celu jak najlepszego wykorzystania i kontroli. Istnieje wiele powodów, dla których rozwiązania AI nie mogą być jedynym sposobem komunikacji. Na przykład krytyczne znaczenie mogą mieć pewne parametry, takie jak poziom umiejętności informatycznych i dostęp do Internetu, by wymienić tylko kilka z nich. Co więcej, zdarzają się przypadki stronniczości z powodu powtarzających się błędów.

Oczywiście zarządzanie sztuczną inteligencją i jej zastosowaniami to wciąż ważny, ale nie do końca odkryty obszar. Ponieważ jednak AI jest wdrażana w przypadkach, które dotyczą ludzi, niezwykle ważne jest zapewnienie praw człowieka.

Partnerstwo easyRights bada sztuczną inteligencję i jej potencjał jako narzędzia ułatwiającego integrację (im)migrantów. Ponadto prawa człowieka odgrywają istotną rolę w tej inicjatywie, ponieważ pomagają migrantom w rozwiązywaniu potencjalnych problemów związanych z mechanizmami obowiązującymi w niektórych krajach.

Dowiedz się więcej o projekcie H2020 easyRights, odwiedzając jego oficjalną stronę internetową.

.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria