Strona internetowa projektu Be Positive


www.bpositive.eu

Strona internetowa projektu europejskiego "Be Positive - A positive psychological approach to enhancing resilience and utilizing strengths in European unemployed youth" działa i jest w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji dotyczących projektu.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody szkoleń, które wzmocnią pozycję młodych bezrobotnych i NEETS. Będzie to możliwe dzięki podejściu opartemu na wcześniejszych pracach nad stresem, radzeniem sobie i odpornością w psychologii pracy. W ramach projektu uczestnicy będą uczyć się, jak skutecznie przyswajać stresujące wydarzenia, przekształcając je w coś pozytywnego, w oparciu o konstrukty i procesy psychologii pozytywnej. Ponadto skupią się również na potencjalnych stresorach, z którymi można się zetknąć podczas poszukiwania pracy lub działalności przedsiębiorczej.

Pomyślna realizacja projektu wzmocni połączenie między badaniami naukowymi a kształceniem i szkoleniem zawodowym w odniesieniu do szkoleń psychospołecznych dla specjalistów pracujących w tej dziedzinie, młodych bezrobotnych i NEETS. Wdrożenie krótkoterminowego szkolenia na temat tego, jak pozytywne nastawienie wpływa na proces znalezienia zatrudnienia, doprowadzi do długoterminowych pozytywnych rezultatów. Projekt doprowadzi również do dodatkowego zwiększenia świadomości i pobudzi dialog społeczny na temat dyskryminacji i integracji społecznej, a także zwiększy potencjał zatrudnienia młodzieży zagrożonej marginalizacją, tworząc Europę bez wykluczenia.

Na stronie internetowej projektu Be Positive każdy może znaleźć przydatne informacje dotyczące projektu, jego rezultatów i zasobów oraz konsorcjum projektu.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria