Rozwój pracowników: 6 sposobów na komunikowanie potrzeby szkolenia

Firmy odnoszące największe sukcesy nadały priorytet szkoleniom i rozwojowi swoich pracowników, aby pozostać konkurencyjnymi na globalnym rynku.

Niektóre raporty sugerują, że menedżerowie nie robią wystarczająco dużo, aby szkolić swoich pracowników. Firmy powinny stworzyć możliwości rozwoju pracowników, a także zainwestować czas i środki, aby uwrażliwić swoich pracowników na potrzebę szkoleń.

Szkolenie w zakresie rozwoju pracowników wyposaża pracowników w wiedzę wymaganą do reagowania na ciągle zmieniający się krajobraz biznesowy.

Inwestowanie w szkolenia pracownicze przygotowuje również pracowników do korzystania z nowych technologii w powstających systemach pracy. Szkolenia zapewniają, że siła robocza pozostaje aktualna i wnosi znaczący wkład w rozwój firmy.

Czasami trudno jest skłonić pracowników do udziału w programach szkoleniowych. Istnieje kilka powodów, dla których niektórzy pracownicy mogą niechętnie brać udział w programach szkoleniowych i rozwojowych, w tym:

 1. Brak czasu
 2. Nadmierna pewność siebie
 3. Starość
 4. Brak zainteresowania

Aby pokonać te wyzwania, menedżerowie muszą nauczyć się, jak komunikować pracownikom potrzebę szkoleń. Powinieneś sprawić, aby Twoi pracownicy zrozumieli wartość szkolenia w ich rozwoju zawodowym i Twojej firmy.

Wyjaśnij cele szkolenia

Pracownicy mogą być sceptycznie nastawieni do celów szkolenia. Pomocne będzie, jeśli Twoja organizacja wyjaśni powody szkolenia.

Uświadomienie pracownikom, dlaczego biorą udział w programie szkoleniowym jest oznaką przejrzystości i pomoże zbudować zaufanie wśród pracowników.

Ustalenie i wyjaśnienie celów szkolenia zwiększy świadomość pracowników. Niektóre z powodów, dla których organizacje szkolą swoich pracowników, obejmują:

 • Aktualizacja wiedzy pracowników
 • Rozwijanie nowych umiejętności
 • Przygotowanie pracowników do większej odpowiedzialności
 • Wzmocnienie pracy zespołowej
 • Korygowanie słabości i braków pracodawcy

Wiele organizacji przyjmuje niewłaściwe podejście do komunikowania programu szkoleniowego swoim pracownikom, próbując wcisnąć im go na siłę. Badania LinkedIn odkryły, że 58 procent pracowników lubi uczyć się lub szkolić we własnym tempie.

Lepszą strategią będzie komunikowanie korzyści płynących ze szkoleń zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników.

Komunikuj oczekiwania dotyczące szkoleń i rozwoju pracowników

Ważne jest również, aby komunikować pracownikom oczekiwania od szkolenia. Pracownicy będą bardziej entuzjastycznie nastawieni do uczestnictwa w szkoleniu, jeśli spełni ono ich oczekiwania.

Pracownicy chcą wiedzieć, że uczestnictwo w sesji szkoleniowej nie będzie kolejną gadaniną i całkowitą stratą cennego czasu.

Można zacząć od szczerej rozmowy z pracownikami na temat tego, jak czuli się na poprzednich szkoleniach. Niezadowolona siła robocza najprawdopodobniej nie będzie zainteresowana przyszłymi szkoleniami pracowniczymi.

Niektóre rzeczy, których pracownicy oczekują od sesji szkoleniowej to:

 • Fachowość osoby lub osób udzielających informacji
 • Praktyczność programu szkoleniowego
 • Szkolenie odnosi się do roli i obowiązków pracownika
 • Szkolenie jest interaktywne
 • Platforma szkoleniowa i zasoby są łatwo dostępne.

Pracownicy chętnie korzystają z możliwości, które prowadzą do rozwoju umiejętności. Według badania PwC, 74 procent pracowników jest skłonnych uczyć się nowych umiejętności, aby zachować zdolność do zatrudnienia.

Omówienie potrzeb rozwojowych pracowników

Wielu pracodawców uważa, że wie, czego potrzebują ich pracownicy, aby podnieść swoje umiejętności i stać się bardziej efektywnym w organizacji.

Czasami jednak Twój plan dotyczący potrzeb pracowników w zakresie rozwoju kariery może różnić się od drogi, którą chcą podążać.

Istotne jest, aby omówić wydajność pracowników, wyzwania i to, jak firma może pomóc w ich rozwoju.

Takie rozmowy mogą pomóc firmom w zorganizowaniu programów szkoleniowych, które uwzględniają obawy i oczekiwania pracowników.

Pracownicy są bardziej skłonni do wykazania zainteresowania i uczestnictwa w programach szkoleniowych, w których są częścią planowania. Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez Axonify, wykazało, że 92 procent pracowników uważa, że dobrze zaplanowane programy szkoleniowe mają korzystny wpływ na ich poziom zaangażowania.

Komunikuj się z wysokiego autorytetu

Komunikowanie pracownikom potrzeby programu szkoleniowego powinno pochodzić z najwyższej hierarchii w organizacji.

Osoba, która komunikuje pracownikom wydarzenia szkoleniowe, jest kluczowa dla określenia powagi, z jaką pracownicy potraktują komunikat.

Sposób, w jaki pracownicy traktują komunikat, zależy od źródła ich informacji. Pracownicy traktują komunikaty pochodzące z wysokich szczebli kierowniczych jako ważniejsze niż te pochodzące z innych szczebli. Informacje pochodzące ze szczytu hierarchii biznesowej pokazują, jak ważne jest dane wydarzenie dla organizacji.

Kierownicy najwyższego szczebla mają większe możliwości wpływania na zachowania i funkcje pracowników. Pracownicy bardziej słuchają tych, którzy mają władzę zatrudniania i zwalniania.

Kiedy informacje o szkoleniu pochodzą z wyższych szczebli kierowniczych, pokazuje to pracownikom, jak ważne jest to dla kierownictwa.

Komunikuj się we właściwym czasie

Badania pokazują, że ludzie są bardziej otwarci w określonym czasie niż inni.

Niektórzy eksperci uważają, że czas jest ważny w szkoleniu pracowników. Aby uzyskać optymalny wpływ, menedżerowie powinni wybrać odpowiedni czas na przekazanie wiadomości o szkoleniu pracownikom.

Wiadomości przekazane zbyt wcześnie lub zbyt późno nie będą miały pożądanego wpływu na odbiorców. Przekazanie wiadomości o zbliżającym się szkoleniu pracownikowi, który nie jest emocjonalnie gotowy na jego przyjęcie, jest nieskuteczne.

Jednym z najbardziej efektywnych momentów na przekazanie ważnej wiadomości, takiej jak wydarzenie szkoleniowe, jest czas, kiedy pracownicy nie są przytłoczeni nawałem pracy. Dobry czas na komunikację obejmuje:

 • Powiadomienie pracowników o programie szkoleniowym z wystarczającym wyprzedzeniem, aby mieli odpowiedni czas na przygotowanie się do wydarzenia.
 • Bycie wrażliwym na stan swoich pracowników. Na przykład, jeśli pracownicy wychodzą z treningu maratońskiego, byłoby niewrażliwe rozmawiać z nimi o kolejnym. Menedżerowie muszą unikać nieczułości w komunikacji z pracownikami.
 • Ustal, kiedy Twoi pracownicy są otwarci na nowe wyzwania i zmotywowani do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Odpowiednie wyczucie czasu daje pracownikom czas na przeanalizowanie informacji i zastanowienie się, jak szkolenie pomoże im w rozwoju zawodowym.

Korzystaj z efektywnych narzędzi komunikacji wewnętrznej

Wykorzystanie skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej może pomóc firmie w zakomunikowaniu pracownikom potrzeby szkoleń pracowniczych.

Dedykowany kanał komunikacji wewnętrznej ułatwia dotarcie z komunikatami szkoleniowymi do pracowników, gdziekolwiek się znajdują.

Jedną z wielkich zalet narzędzi komunikacji wewnętrznej jest to, że jest to świetny sposób na uzyskanie informacji zwrotnej od pracowników na temat proponowanego szkolenia. Konstruktywne informacje zwrotne od pracowników mogą pomóc przed i po programach szkoleniowych.

Menedżerowie mogą wykorzystywać kanały komunikacji wewnętrznej do angażowania swoich pracowników poprzez wysyłanie ciągłych przypomnień o znaczeniu szkolenia.

Twoi pracownicy mogą skorzystać z tych wewnętrznych zaangażowań komunikacyjnych, identyfikując daty szkoleń i odpowiednio organizując swoje harmonogramy.

Uwagi końcowe

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić, że ich pracownicy stale przechodzą szkolenia w celu ich rozwoju zawodowego.

Chociaż wiele firm przeznacza ogromne środki na organizację szkoleń dla swoich pracowników, wydaje się, że wśród pracowników rośnie apatia w stosunku do programów szkoleniowych.

Eksperci zidentyfikowali niepowodzenie wielu firm w komunikowaniu znaczenia szkoleń pracowniczych jako przyczynę tej apatii.

Wskazówki zawarte w tym artykule pomogą firmom podekscytować swoich pracowników i poinformować ich o potrzebie szkoleń i rozwoju pracowników.


Bio autora

Andreyana Kulina jest Digital Marketing Specialist w Brosix, specjalizuje się w Content marketingu i strategiach zasięgowych. Oprócz swojej pasji do marketingu cyfrowego, lubi piesze wędrówki i kolarstwo górskie.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria