RAZEM IO1: Świadomość dialogu międzykulturowego w UE

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) prezentuje studium przypadku dotyczące dialogu międzykulturowego. Raport z analizy porównawczej jest pierwszym produktem intelektualnym opracowanym w ramach europejskiego projektu "TOGETHER: Towards a Cultural Understanding of the Other".

Poznajemy projekt RAZEM

Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, którego ogólnym celem jest wspieranie pokoju, pojednania i demokracji między krajami europejskimi a ich sąsiadami. Kluczowym elementem projektu jest dialog międzykulturowy i jego włączenie w programy lokalnych społeczności. Jest to koncepcja, która uznaje i uwzględnia zarówno podobieństwa, jak i różnice. Partnerstwo strategiczne RAZEM składa się z następujących krajów: Cypr, Gruzja, Grecja, Włochy i Liban.

Prezentacja IO1: Raport z analizy porównawczej

Do realizacji tego etapu przyjęto metodę mieszaną. Badania obejmowały analizę źródeł wtórnych (desk-based research) oraz instrument badań pierwotnych. Najwyraźniej wyniki badań pokazały, że realizacja tej koncepcji może być zmienna. Mianowicie, krajobraz kulturowy danego kraju kształtuje tę koncepcję. W związku z tym należy odpowiednio kształtować politykę w tym zakresie.

Oba podejścia badawcze zbiegły się w kierunku pełnych szacunku spotkań kulturowych, wzajemnego zrozumienia i konstruktywnego dialogu, jako podstawy dialogu międzykulturowego. Jednak różne konteksty poszczególnych krajów, takie jak: język, polityka, pamięć historyczna oraz pozycja społeczna i kulturowa mogą skomplikować realizację tej koncepcji. Niemniej jednak, w raporcie stwierdzono, że wspomniane przeszkody mogą okazać się również szansami.

iED uznaje znaczenie poszanowania odmienności każdego kraju, dlatego też promocja tej koncepcji jest jednokierunkowa. W związku z tym, misją naszego instytutu jest aktywny udział w licznych projektach europejskich, o odpowiedniej treści. Jeśli jednak chcieliby Państwo przyczynić się do realizacji naszego celu, prosimy o kontakt.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria