Projekt PERSON realizowany przez IED

Młodzi mężczyźni i kobiety stanowią kręgosłup europejskiej gospodarki. Są oni obecnym pokoleniem, które będzie tworzyć rynek dla przyszłych pokoleń. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie, by młodzi ludzie byli dziś gotowi i przygotowani do formułowania własnych pomysłów i potrzeb dotyczących ich przyszłości zawodowej. W ten sposób będą w stanie osiągnąć pożądane rezultaty, jeśli chodzi o tworzenie własnych przedsiębiorstw lub bycie częścią personelu innego przedsiębiorstwa.

Młodzi ludzie są tymi, którzy mają potencjał, aby zwiększyć potencjał ekonomiczny i być przyczyną pozytywnego wpływu ekonomicznego na społeczeństwo. Ale aby to zrobić, potrzebują odpowiednich narzędzi, umiejętności i kompetencji, które pomogą im być aktywnymi uczestnikami rynku finansowego. Edukacja jest tu kluczem, ponieważ jest to jeden z głównych czynników każdego rodzaju wzrostu gospodarczego. I oczywiście im wyższe wykształcenie, tym lepsze wyniki.

Powodem, dla którego liczba NEETs wydaje się rosnąć, jest fakt, że edukacja, choć jest drogą do wzrostu gospodarczego, nie wydaje się być zbyt atrakcyjna i pociągająca dla młodych mężczyzn i kobiet. Niezliczone godziny spędzane są każdego roku na lekcjach, które nie są przydatne dla młodych mężczyzn i kobiet. W rezultacie istnieje pewien poziom niechęci do idei edukacji. I to jest coś, co musi się natychmiast zmienić, jeśli chcemy, aby sprawy młodych ludzi poszły do przodu.

Projekt PERSON: Promoting employability, retraining, social skills of neets (Promowanie zdolności do zatrudnienia, przekwalifikowania i umiejętności społecznych wśród młodych ludzi) ma na celu szczegółowe zrozumienie młodych ludzi podczas ich przejścia z etapu bycia NEETs(not in education, employment or training) lub nieaktywnym zawodowo do etapu pracy. Inne to potrzeba zbierania danych i udostępniania narzędzi/platformy, planu edukacyjnego (w celu przyciągnięcia i przekwalifikowania bardziej nieaktywnych młodych osób oraz pomostu w komunikacji i wspólnej pracy, która często istnieje pomiędzy uniwersytetami, personelem, wyższą kadrą zarządzającą i studentami w wysiłkach i działaniach internalizacyjnych.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, zawsze udostępnia swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości, jak również wszystko, co jest potrzebne do stworzenia najlepszych materiałów szkoleniowych dotyczących przedsiębiorczości, firm, startupów, a wszystko to ukierunkowane na młodych mężczyzn i kobiety, aspirujących do zostania właścicielami firm i przedsiębiorcami. To samo będzie miało miejsce podczas realizacji projektu PERSON. IED zapewni grupie docelowej ekspertyzę potrzebną do zdobycia wiedzy, przekwalifikowania ich obecnych umiejętności zawodowych i społecznych oraz promowania ich możliwości zatrudnienia do maksimum. Więcej na: http://holz-komplex.pl

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria