Program Jessica – kredyty i dotacje z Unii Europejskiej.

W Polsce obecnie wprowadzono w życie program JESSICA, który wspiera rozwój i rozbudowę gospodarki w mniejszych oraz większych miastach naszego kraju. W ramach tego programu będą także realizowane różnego typu działania i tworzenie instytucji, mających na celu wspieranie otoczenia biznesowego wśród przedsiębiorców na terenie Polski.

Cały proces wprowadzenia w życie tego projektu jest nadzorowany i sterowany poprze samorządy wojewódzkie, które muszą współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego. Oprócz tego musi współpracować także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który ma uprawnienia do udzielania pożyczek na przedsięwzięcia pozytywnie zakwalifikowane przez projekt. Do tej pory w ramach tych działań zostało już zakwalifikowanych około 40 umów na kwotę 330 mln złotych, które wsparły działanie i rozwój różnorodnych inwestycji i działań o charakterze społecznym.

W Polsce można wymienić sporo miast które zyskały już na otrzymanych dotacjach, a są to miedzy innymi Poznań, Gniezno czy Wągrowiec. W Poznaniu powstał nowy budynek Bałtyk, a także wyremontowano hotel Polonez, w którym może dzisiaj znaleźć zakwaterowanie także student i turysta. Miasto Wągrowiec dzięki otrzymanym finansom stworzyło nowoczesne centrum komunikacyjne, które jest przykładem gospodarności i innowacyjności gospodarzy, co powinno być przykładem dla innych miast. W Gnieźnie natomiast postarano się o modernizacje i remont targowiska miejskiego, co ułatwiło życie wielu mieszkańcom, a w Jarocinie powstało centrum komunikacyjne z technologiami i innowacjami na miarę XXI wieku.

W ramach programu JESSICA przewidziane jest dofinansowanie firm które dopiero wchodzą na rynek lub są na etapie wczesnego rozwoju. Tutaj bardzo wiele zależy od władz samorządowych i tego w jaki sposób postarają się o ściągnięcie funduszy do ich województw. Przykładem godnym naśladowania może być Wielkopolska, która jako pierwsze województwo zaczęła już negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i staranie się o określone dotacje unijne. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu mają na celu finansować i wspierać działanie prywatnego biznesu w danym regionie, poprze wsparcie wybranych gałęzi gospodarki. Zostało to powierzone odpowiedzialnym jednostkom, które posiadają odpowiednie doświadczenie i możliwości operacyjne, co pozwoli na szybkie uruchomienie pożyczek w danym regionie.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria