Produkt Intelektualny Działania Zintegrowanego 2: Imigranci na rynku pracy

iED prezentuje produkt intelektualny IntegrAction Intellectual Output 2, który składa się z dwóch podręczników przedsiębiorczości. Rezultat ten został opracowany w ramach europejskiego projektu "IntegrAction: Działanie na rzecz społeczno-ekonomicznej integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl".

Krótkie wprowadzenie do projektu IntegrAction

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, którego ogólnym celem jest przyczynienie się do integracji gospodarczej i społecznej imigrantów i osób ubiegających się o azyl w przyjmujących ich krajach UE. IntegrAction ma na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do rozwiązywania wspólnych problemów związanych z językiem i umiejętnościami czytania i pisania, uznawaniem kwalifikacji i umiejętności oraz dostępem do edukacji i rynku pracy. Ponadto, projekt przewiduje zachęcenie ich do stania się aktywnymi uczestnikami społeczności lokalnej.

Więcej informacji na temat IntegrAction można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Produkt Intelektualny Programu IntegrAction 2: Prezentacja

Pierwszy podręcznik jest kompletnym przewodnikiem, który krok po kroku prowadzi przez przedsiębiorczość w krajach partnerskich. W szczególności, podręcznik zawiera informacje dotyczące:

 • Tworzenia planu dla pomysłu na biznes.
 • Kompetencji przedsiębiorczych i sposobu ich oceny.
 • Prawnej rejestracji działalności gospodarczej.
 • Możliwości finansowania.
 • Listy źródeł wsparcia i szkoleń.

Z kolei drugi podręcznik to analiza aktualnego stanu rynku pracy w krajach partnerskich. W szczególności struktura ta zawiera informacje związane z:

 • Porównania między branżami zawodowymi, w celu określenia niedoborów siły roboczej i stopy bezrobocia.
 • Odsetek udanych startupów i do jakich branż są one zaklasyfikowane.
 • Potencjalnych wyzwań w poszczególnych krajach, przy podejmowaniu przedsięwzięć biznesowych. Ponadto, znajdują się tu informacje na temat sposobów i inicjatyw pozwalających na ich przezwyciężenie.
 • Prezentacja alternatywnych rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości dla każdego kraju.
 • Status lokalnego rynku pracy i analiza desk research na temat tego, jak skutecznie szukać pracy w danym kraju.
 • Sposoby, w jakie operatorzy mogą wspierać uchodźców w znalezieniu tymczasowego zatrudnienia, równolegle z rozwojem ich pomysłu na biznes.
 • Wreszcie, analiza desk research na temat wyzwań związanych z poszukiwaniem pracy i obszarów, w których można uzyskać pomoc w podnoszeniu kwalifikacji.

Nasz Instytut jest zadowolony z jakości produktu intelektualnego IntegrAction 2 oraz z dotychczasowego przebiegu projektu. Jako rzecznik praw człowieka, bierze udział w licznych projektach europejskich o odpowiedniej tematyce. Jeśli chcesz przyczynić się do realizacji naszego celu, możesz skontaktować się z naszym zespołem.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria