Prezentacja szkolenia Młodzież Szanuje Trzecią

iED informuje o pomyślnym zakończeniu trzeciego szkolenia Youth Respect, które odbyło się w Szczecinie, w Polsce. Szkolenie trwało pięć dni, od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 roku. Wydarzenie to odbyło się w ramach europejskiego projektu "RESPECT: Youths' REspect of Solidarity, Peace, Equality, Citizenship and Tolerance through creativity".

Krótka prezentacja projektu RESPECT

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, mający na celu promowanie wartości takich jak szacunek, solidarność, pokój, równość, obywatelstwo i tolerancja. Projekt ma na celu promowanie tych zasad wśród młodych ludzi; dlatego RESPECT jest skierowany do osób pracujących z młodzieżą, trenerów, artystów zaangażowanych w edukację młodzieży oraz młodych ludzi wywodzących się z mniejszości kulturowych. Ponadto, projekt zakłada promowanie tych wartości poprzez wykorzystanie kreatywnych środków. Jest to strategiczne partnerstwo 6 organizacji z Cypru, Grecji, Bułgarii i Polski.

Więcej informacji na temat projektu RESPECT można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej.

Program Trzeciego Treningu Respektu dla Młodzieży

Pięciodniowe szkolenie w Polsce odbyło się przy fizycznej obecności przedstawicieli krajów partnerskich. Struktura wydarzenia skupiała się wokół realizacji warsztatów związanych z formami artystycznymi takimi jak muzyka alternatywna i land art. Ponadto, program obejmował szkolenie na temat konkretnych sposobów podejścia do młodzieży, w zakresie dyskryminacji, inkluzji i poszanowania różnorodności. W trakcie szkolenia, partnerstwo zaplanowało Kampanię Podnoszenia Świadomości, aby kontynuować działania na rzecz osób pracujących z młodzieżą oraz eliminacji dyskryminacji i zachowań rasistowskich w całej Europie.

Projekt dobiega końca, iED jest zadowolony z ogólnego wyniku projektu. Nasz instytut uczestniczy w wielu europejskich inicjatywach związanych z tymi zagadnieniami i będzie kontynuował swoje działania. Jeśli chcesz przyczynić się do realizacji naszych celów, możesz skontaktować się z naszym zespołem.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria