Prezentacja RWSFF ΙΟ4: Kurs o zrównoważonej przedsiębiorczości rolniczej

RWSFF ΙΟ4 został sfinalizowany, w ramach europejskiego projektu "RWSFF: Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from Farm to Table", oferując kurs online dla trenerów w celu edukacji kobiet wiejskich na temat zrównoważonej przedsiębiorczości rolniczej.

W rzeczywistości przejście na zrównoważone rolnictwo przyczynia się do rozwoju aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Poprzez wykorzystanie potencjału nowych technologii, badań i innowacji oraz dzielenie się wiedzą.

Zawartość RWSFF IO4

RWSFF jest projektem, który skupia się na promowaniu wzmocnienia pozycji kobiet i zrównoważonego rolnictwa, poprzez promowanie trendów przedsiębiorczości rolniczej. Ponadto, konsorcjum osadza SDGs dla celów zrównoważonego rozwoju. Program Erasmus+ wspierał misję RWSFF.

W tym kontekście partnerstwo opracowało kurs szkoleniowy dla trenerów RWSFF (IO4), aby zapewnić angażujące i doświadczalne sesje edukacyjne w odniesieniu do zrównoważonej żywności i rolnictwa. Ponadto, kurs szkoleniowy RWSFF został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb zróżnicowanej grupy kobiet wiejskich. Konkretnie, osiągnięty rezultat integruje wyniki projektu i uczenie się przez działanie.

RWSFF ΙΟ4 składa się z następujących 4 modułów szkoleniowych:

  • Moduł 1 omawia tematykę gospodarki świeżej żywności i obejmuje zagadnienia dotyczące: rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; nowoczesnych trendów w rolnictwie; lokalnej gospodarki żywnościowej i dostępu do świeżej żywności; oraz świeżych produktów od lokalnych producentów.
  • Moduł 2 obejmuje temat wzmocnienia pozycji kobiet na wsi. Obejmuje takie tematy, jak: kobiety w agrobiznesie; zasady gender mainstreaming; networking i umiejętności przywódcze; oraz program przywództwa i mentoringu kobiet wiejskich.
  • Moduł 3 omawia ducha przedsiębiorczości, z tematami: Jak założyć i zarządzać mikroprzedsiębiorstwem; najlepsze praktyki w promowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości; strategie marketingowe dla małych firm na obszarach wiejskich; oraz branding i marketing produktów rolnych.
  • Wreszcie moduł 4 dotyczy zarządzania projektami i umiejętności cyfrowych i obejmuje tematykę wdrażania projektów rolniczych, systemów wsparcia w Europie, gospodarki żywnościowej 4.0 oraz doskonalenia umiejętności w zakresie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w celu zarządzania i administrowania sklepem internetowym.

Chociaż projekt koncentruje się na kobietach wiejskich, oczekuje się, że wpływ zrównoważonego rolnictwa rozszerzy się i przyniesie korzyści ludności wiejskiej w dłuższej perspektywie.

Odwiedź oficjalną stronę RWSFF, aby dowiedzieć się więcej o nowym kursie.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria