Miejski słownik start-upu

Czy jesteś nowicjuszem w świecie start-upów? Trafiłeś we właściwe miejsce; nasz prosty słowniczek rozszyfrowuje słownictwo dla aspirujących i będących na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorców.

Może być trudno nadążyć za gadaniną o startupach, ponieważ zmienia się ona z minuty na minutę. Istnieje jednak kilka stałych elementów.

Do tego stopnia, że żargon przedsiębiorcy, taki jak "deck" i "pivot", jest coraz częściej używany przez osoby spoza świata startupów. Będą one obecne jeszcze przez długi czas.

Teraz, przejdźmy do żargonu startupów, że każdy przedsiębiorca powinien być zaznajomiony, jeśli ich celem jest poszukiwanie finansowania.

Deck

Pokład (czasami znany jako pitch deck) jest 10-slajdów prezentacji PowerPoint, który obejmuje wszystkie aspekty swojej firmy w sposób krótki i atrakcyjny. Dokonywanie przyzwoity pokład wymaga zarówno standardowego formatu i rzeczywistego artyzmu. Zrób swoje badania, uzyskać wiele komentarzy, i pomyśleć o zatrudnieniu grafika, aby zakończyć produkt końcowy.

VC (Venture capital/Venture capitalist)

VC (Venture capital/Venture capitalist) to termin, który odnosi się do firmy, która inwestuje w start-upy. W zamian za akcje, firmy typu venture capital zapewniają finansowanie małym, wysoce ryzykownym przedsiębiorstwom typu startup o ogromnym potencjale wzrostu. VC to inwestorzy, którzy pracują dla firm venture capital i wybierają określone firmy, w które chcą zainwestować.

Przewaga pierwszego wchodzącego na rynek (FMA)

Nie każdy startup, który widzisz, jest pierwszy na rynku. Jeśli jednak tak jest, z pewnością powinieneś powiedzieć o tym inwestorom. Jednakże, posiadanie przewagi pierwszego wchodzącego na rynek nie zawsze jest rzeczą pozytywną; istnieje kilka wad posiadania przewagi pierwszego wchodzącego na rynek, takich jak konieczność edukowania inwestorów o zupełnie nowej, powszechnej i nierozwiniętej branży. Może być trudno przekonać inwestorów do inwestowania na rynku o słabo ugruntowanym popycie.

Inwestycja anioła

Kiedy startup jest na wczesnym etapie rozwoju, inwestor, często znany jako "anioł biznesu", oferuje środki pieniężne na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności w zamian za udział w firmie. Anioł inwestor może być zamożną osobą fizyczną, bliskim przyjacielem lub członkiem rodziny, który jest gotowy wyłożyć pieniądze na fantastyczny pomysł. Jeff Bezos, dyrektor generalny firmy Amazon, jest jednym z najbardziej znanych na świecie inwestorów-aniołów, który zainwestował w tak znane marki jak Google i Uber.

Bootstrap/Pre-Seed Stage

Etap bootstrap lub pre-seed w cyklu życia firmy to moment, w którym masz koncepcję i zaczynasz ją wdrażać przy użyciu istniejących zasobów i funduszy osobistych, aby w końcu stać się rentownym w zaradny sposób. Start-up typu bootstrap to taki, który jest finansowany samodzielnie.

Etap zalążkowy

Etap zalążkowy to pierwszy z etapów finansowania startupu, kiedy firma zaczyna szukać kapitału. Runda seed fundraisingu jest wtedy, gdy startup z powodzeniem pozyskuje swoją pierwszą rundę pieniędzy od inwestorów w zamian za kapitał. Zalążkowa runda finansowania potwierdza słuszność koncepcji firmy i przynosi początkowe zyski.

Growth Hacking

Sean Ellis stworzył termin "growth hacking", aby zdefiniować strategię marketingową, która koncentruje się na osiągnięciu skalowalnego wzrostu poprzez nietradycyjne i tanie metody, takie jak Internet lub media społecznościowe. Celem taktyki growth hacking jest pozyskanie jak największej liczby użytkowników lub klientów za jak najmniejsze pieniądze.

Akcelerator (znany również jako inkubator)

To nie ma nic wspólnego z mechaniką samochodową. Akcelerator, czasami znany jako inkubator, jest miejscem, w którym przedsiębiorcy są pielęgnowani, mentorowani, a czasami sponsorowani. Proces inkubacji dla firm jest taki sam, więc niezależnie od tego, czy szukasz akceleratorów czy inkubatorów gdziekolwiek na świecie, proces jest taki sam.

Rozwój biznesu

W technologicznym start-upie istnieją dwa kluczowe zadania. Produkt jest budowany i ulepszany przez założyciela technicznego. Nietechniczny założyciel przejmuje rolę biznesową, niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój partnerstwa, czy planowanie i realizację strategii. Większość założycieli nietechnicznych to osoby zajmujące się rozwojem biznesu.

Term Sheet

Term Sheet to dokument poprzedzający zawarcie umowy, który opisuje istotne warunki umowy, która ma zostać podpisana. Jest to dokument prawny, który określa warunki pomiędzy startupem a drugą stroną. Jest on również znany jako "szef umowy" lub protokołu ustaleń. Term sheet jest często sporządzany w celu wyjaśnienia głównych umów i zapewnienia założycielom jasności w ważniejszych kwestiach, takich jak podział udziałów i prawa głosu.

Wycena (wycena "pre-money", wycena "post-money")

Ile jest warta Twoja firma? Ale to zbytnie upraszczanie sprawy. Jeśli chodzi o szacowanie wartości firmy w momencie, gdy chcesz sprzedać udziały, możesz użyć różnych formuł. Wycena "pre-money" odnosi się do wartości start-upu przed otrzymaniem inwestycji; wycena "post-money" odnosi się do wartości firmy po otrzymaniu finansowania. Ponownie, może się to wydawać proste, ale sposób, w jaki wyceniasz swój biznes w odniesieniu do wielkości inwestycji, może szybko rozwodnić twoje akcje. Każdy cykl lub etap finansowania wymaga wyceny.

Freemium

Freemium sugeruje, że Twój produkt ma plan cenowy, w którym niektóre funkcje są całkowicie bezpłatne dla wszystkich, ale klienci muszą zapłacić za subskrypcję premium, aby uzyskać więcej i lepsze funkcje. Firmy budują relacje z klientami poprzez dostarczanie podstawowych usług za darmo, a następnie pobieranie opłat za kolejne usługi, dodatki, zwiększoną pamięć lub ograniczenia w korzystaniu z serwisu, czy też pozbawione reklam doświadczenie użytkownika. Jest to mieszanka treści darmowych i premium.

Czas działania

Niezależnie od tego, jaki jest Twój obecny scenariusz przychodów, analizujesz, ile możesz osiągnąć w ciągu roku. Stopa zwrotu z przychodów wskazuje, ile przychodów możesz osiągnąć w ciągu roku w oparciu o aktualny stan. Średnie roczne rozwodnienie wynikające z przyznania opcji na akcje w ciągu ostatniego trzyletniego okresu podanego w raporcie rocznym jest również znane jako run rate.

IP (własność intelektualna)

Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie są przykładami własności intelektualnej. Jest to skuteczny sposób na zabezpieczenie swojego "sekretnego sosu". Ogólnie rzecz biorąc, są one następujące:

  • Patenty to DNA Twojego produktu. Są one powszechnie używane do ochrony projektu.
  • Znaki towarowe służą do ochrony marki, a obok logo można umieścić oznaczenie "TM" lub "®" (Registered Trademark), w zależności od tego, który z nich zostanie zarejestrowany.
  • Prawo autorskie umożliwia zastosowanie "znaku" do Twojego dzieła w celu ochrony treści twórczych (takich jak film, muzyka czy obraz).

Advertorials

Advertorials to płatne materiały, które są zaprojektowane tak, aby przypominały artykuł merytoryczny lub artykuł na blogu. Marketerzy wykorzystują je do informowania potencjalnych klientów o zaletach danego produktu. Można je wykorzystać w celu dotarcia do określonej grupy osób poprzez publikację na odpowiednim nośniku. Ponieważ ceny reklam displayowych stały się mniej skuteczne, a widzowie znieczuleni na nie, firmy uciekają się do nich.

Dobra konsumpcyjne

To również można scharakteryzować z perspektywy B2C i B2B. Produkty konsumenckie są tworzone przez korporacje, które sprzedają je konsumentom. Indywidualni nabywcy, a nie firmy, kupowali i używali tych rzeczy. Apple, na przykład, sprzedaje iPhone'a, produkt konsumencki. Uber również posiada ofertę konsumencką, aczkolwiek z czasem ewoluowała ona w kierunku rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Pivot

Jako firma, jest to moment, w którym zmieniasz kierunek. Termin ten jest często używany do opisania dążenia do innej niszy rynkowej lub wykorzystania istniejącej technologii do zupełnie nowego celu. Kiedy jeden lub więcej z Twoich towarów lub usług zawodzi, musisz dokonać pivotu firmy.

MVP

Przedsiębiorcy są zachęcani do projektowania minimalnych realnych produktów, aby szybko testować pomysły bez inwestowania dużych środków w produkt, który może się sprawdzić lub nie. Wczesne wersje produktu, które zawierają tylko podstawowe funkcje, mają na celu przetestowanie najbardziej ryzykownych założeń przed przejściem do kolejnych edycji, które będą zawierały bardziej złożone funkcje.

Cliff

Harmonogramy nabywania uprawnień często posiadają klif (akcje przekazywane pracownikom w czasie). Cliffy mogą być wykorzystywane przez CEO do rozwiązywania umów z pracownikami lub do zwalniania ich bez przyznawania im akcji w określonym czasie (zwykle 1 rok). W Dolinie Krzemowej zdarzały się straszne historie, kiedy to pierwsi pracownicy byli zwalniani w momencie, kiedy mieli nabyć swoje udziały. Klify są również wykorzystywane przez inwestorów w stosunku do dyrektorów generalnych, aby zapewnić, że dyrektor generalny pozostanie na stanowisku po otrzymaniu funduszy.

Plan wyjścia

Metoda, za pomocą której chcesz zarabiać na swojej organizacji. Jest to inne podejście do rozważań na temat przyszłych ambicji firmy. Możesz ją sprzedać, zlecić jej przejęcie (lub akwizycję), połączyć z inną firmą, wejść na giełdę lub całkowicie zlikwidować. Będziesz o krok przed grą, jeśli już teraz uzyskasz tę odpowiedź.

Dokonaj przejścia od niedoszłego przedsiębiorcy do pełnoprawnego przedsiębiorcy!

Leksykon startupów to stale rosnący zbiór najbardziej eleganckiej retoryki i elokwencji, jaką kiedykolwiek wymyślono. Powinieneś czuć się bardziej wyposażony, aby przejść na ścieżkę przedsiębiorczości teraz, że jesteś zaznajomiony z niektórymi z najczęściej używanych buzzwords startup.


Autor Bio

Umesh Uttamchandani - Współzałożyciel, Chief Growth Officer DevX Accelerator

Aktywny inwestor i mentor dla start-upów; Umesh jest myślicielem strategicznym z talentem do innowacji korporacyjnych i sprzedaży. Z około 10-letnim doświadczeniem w branży IT i Real Estate Umesh jest ponadprzeciętny, jeśli chodzi o krytyczne myślenie, komunikację w zespole, marketing strategiczny i konsultacje w zakresie rozwoju biznesu. Po osiągnięciu doskonałości w różnych dziedzinach, Umesh koncentruje się obecnie na budowaniu znaczących relacji i wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie SaaS, mobilności, kuchni w chmurze, technologii medialnych i kredytowych.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria