Kształcenie oparte na pracy w Grecji: Plan odnowy gospodarczej

Edukacja zawodowa i uczenie się w oparciu o pracę w Grecji nabrały w ostatnich latach rozmachu, i słusznie.

Grecja, z 15,1%, ma wraz z Hiszpanią najwyższą stopę bezrobocia w Europie. Jednocześnie, stopa bezrobocia w UE-27 wynosi obecnie 6,9% (stan na lipiec 2021). Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy skupimy się na stopie bezrobocia wśród młodzieży (poniżej 25 roku życia) w Grecji, która wynosi 38,2%.

Grecja borykała się z bardzo wysoką stopą bezrobocia od początku kryzysu gospodarczego w 2009 roku. W 2013 roku bezrobocie w Grecji osiągnęło nawet szczytowy poziom 27%, co miało poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Niestety, bezrobocie jest nieuniknione podczas recesji, ale nie jest to jedyny powód, dla którego do niego dochodzi. Niedopasowanie umiejętności również może prowadzić do bezrobocia. W tym przypadku pracodawcy nie mogą znaleźć osób z umiejętnościami niezbędnymi do obsadzenia stanowisk w ich firmach. Według raportu Fundacji Badań Gospodarczych i Przemysłowych - IOBE, Grecja cierpi z powodu wysokiego niedopasowania umiejętności.

Dalsze rozwijanie edukacji zawodowej i uczenia się w miejscu pracy w Grecji może dostarczyć odpowiedzi na długotrwały problem bezrobocia w tym kraju.

Czytając ten artykuł dowiesz się o aktualnej sytuacji edukacji zawodowej i kształcenia opartego na pracy w Grecji. Ponadto, podkreśli ważną rolę, jaką WBL może odegrać w ożywieniu gospodarczym Grecji.

Wyzwania związane z kształceniem opartym na pracy w Grecji

Małe rozmiary przedsiębiorstw

Działalność przedsiębiorcza w Grecji charakteryzuje się dużą liczbą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jednocześnie ma najwyższe w UE wskaźniki samozatrudnienia.

Biorąc to wszystko pod uwagę, można założyć, że wielkość firmy ma bezpośredni wpływ na możliwości uczenia się w oparciu o pracę w Grecji. Im mniejsze firmy, tym mniej zasobów ekonomicznych dostępnych do inwestowania w szkolenia i działania edukacyjne. Dlatego też dominacja mikro i MŚP w greckiej gospodarce nie stanowi łatwego przypadku do zbadania, jeśli chodzi o WBL w Grecji.

Duże przedsiębiorstwa, które zazwyczaj dysponują większymi zasobami i mają o wiele większe potrzeby kadrowe niż MŚP, inwestują więcej w WBL. Jednak stosunkowo niewielka liczba dużych firm nie wystarcza, aby zaspokoić potrzeby i zapotrzebowanie Grecji w zakresie możliwości uczenia się w miejscu pracy i zasięgu geograficznego.

Niski poziom cyfryzacji

Z jednej strony, MŚP są doskonałym miejscem dla możliwości uczenia się w miejscu pracy, ponieważ zazwyczaj mają szerszy zakres działalności i mniejszą specjalizację niż duże korporacje.

Jednak z drugiej strony, cierpią one również z powodu niskiego poziomu integracji cyfrowej. Wynikający z tego brak narzędzi cyfrowych sprawia, że działania WBL stają się trudniejsze do wdrożenia, ponieważ młodzi stażyści nie zawsze mają odpowiednie wsparcie.

Złe podejście do biznesu

Greckie przedsiębiorstwa mają obsesję na punkcie obniżania kosztów produkcji, zamiast inwestować w zasoby ludzkie w celu zwiększenia swojej konkurencyjności. Z tego powodu firmy nie postrzegają kształcenia opartego na pracy w Grecji jako czegoś korzystnego dla obu stron.

W rzeczywistości, firmy mogą wiele zyskać na praktykach zawodowych, ponieważ szkolą ludzi w celu zdobycia umiejętności i kompetencji, których wymaga ich branża. Jednocześnie młodzi Grecy, którzy cierpią z powodu wysokiej stopy bezrobocia, mieliby łatwiejsze przejście od szkoły do pracy.

Brak wsparcia

Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz uczenie się w miejscu pracy w Grecji wymagają natychmiastowego wsparcia w celu ich dalszego rozwoju i podniesienia jakości. Przedsiębiorstwom brakuje informacji na temat WBL. Ponadto brakuje im zachęt, a ponadto konieczna jest lepsza komunikacja i współpraca między edukacją formalną a światem pracy. Wreszcie, niezbędne jest istnienie sieci i organizacji pełniących rolę mediatorów dla małych przedsiębiorstw.

Paradoks miejsca pracy

Kształcenie zawodowe i uczenie się w miejscu pracy dostarczają rozwiązań, z którymi boryka się wiele osób poszukujących pracy. Znalezienie pracy lub nawet otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną stało się trudniejsze niż kiedykolwiek.

Każdy, kto ostatnio aktywnie poszukiwał pracy, powinien znać następujący paradoks: Prawie wszystkie otwarte oferty pracy (nawet te na młodsze stanowiska) wymagają doświadczenia zawodowego. Ale nie jest możliwe zdobycie doświadczenia zawodowego bez wcześniejszego znalezienia pracy. Zjawisko to stało się w dzisiejszych czasach dość powszechne. Jednak programy uczenia się w oparciu o pracę pozwalają jednostkom zdobyć doświadczenie i umiejętności, których poszukują pracodawcy.

Work-Based Learning w Grecji jest szansą na przyszłość

Dla kraju takiego jak Grecja, uczenie się w oparciu o pracę jest złotą szansą na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi i niedopasowaniem umiejętności.

Programy WBL mogą osiągnąć następujące cele:

Lepsze umiejętności miękkie i twarde

Przejście od edukacji do pracy zawsze jest wyzwaniem, ale sytuacja na greckim rynku pracy czyni je jeszcze trudniejszym. Nowoczesne miejsce pracy wymaga czegoś więcej niż tylko wiedzy teoretycznej, aby zapewnić sobie pracę. Z tego powodu młodzi absolwenci powinni więcej inwestować w umiejętności twarde i miękkie już w okresie szkolnym, aby ułatwić sobie przejście do pracy.

Grecki system edukacyjny musi wdrożyć więcej programów WBL w szkołach. W ten sposób młodzi ludzie będą mieli lepsze wyobrażenie o tym, co chcą robić w życiu. Jednocześnie zdobędą istotne umiejętności przydatne w ich rozwoju zawodowym.

Pomaga uczniom dokonywać świadomych wyborów

Niestety, istniejący system z egzaminami Panhellenic, aby dostać się na uniwersytet ma wiele wad.

Studenci potrzebują wcześniejszej i lepszej wiedzy przed wyborem programu studiów. Z tego powodu Ministerstwo Edukacji musi odgrywać bardziej proaktywną rolę w kierowaniu studentów w stronę studiów o lepszych perspektywach zawodowych.

Dlatego konieczne jest promowanie dalszego kształcenia zawodowego. Ma ono lepsze perspektywy zatrudnienia niż wiele kierunków studiów wyższych, ale niestety nie jest atrakcyjne dla studentów, głównie z powodów kulturowych.

Pomoc w przejściu na technologie cyfrowe

Szczególnie po pandemii wirusa COVID-19, UE jest pionierem w kierunku bardziej cyfrowej i ekologicznej przyszłości.

Już przed wybuchem pandemii istniało zapotrzebowanie na lepsze umiejętności cyfrowe. Teraz, gdy stało się to narodowym i europejskim priorytetem, przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji greckiej siły roboczej jest niezbędne. Poniższy wykres Eurostatu pokazuje, że umiejętności cyfrowe w Grecji były poniżej średniej dla UE-28.

Uczenie się w miejscu pracy w Grecji może zapewnić, że obecna i przyszła siła robocza będzie w stanie wspierać transformację cyfrową. WBL może zapewnić, że młodzi ludzie będą mieli przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe i kompetencje wymagane przez pracodawców. Młodzi ludzie są bardziej zaznajomieni z nowymi technologiami. Dzięki odpowiednim szkoleniom i programom uczenia się w miejscu pracy, będą w stanie przewodzić transformacji cyfrowej.

Pomaganie młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia w Grecji zatrzyma ich w kraju i zmniejszy szkodliwy drenaż mózgów. WBL zapewnia doświadczenie i umiejętności ludziom, którzy mogą pomóc w osiągnięciu długo oczekiwanego ożywienia gospodarczego kraju.

Wnioski

Grecja od dawna cierpi z powodu wysokiego bezrobocia, które ma dramatyczne konsekwencje społeczne, zwłaszcza dla młodych ludzi. Aby zmniejszyć drenaż mózgów i stopę bezrobocia, Grecja powinna więcej inwestować w kształcenie oparte na pracy.

WBL umożliwi im zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności niezbędnych do zatrudnienia w konkurencyjnym świecie. Wykwalifikowana siła robocza u szczytu swojej produktywności, taka jak młodzi ludzie, może stać się aparatem dla ożywienia gospodarczego Grecji i przejścia do przyszłości.


Projekt VET-WBL

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o europejskich działaniach wokół uczenia się w miejscu pracy i przedstawić projekt Erasmus+ VET-WBL.

Głównym celem projektu jest rozwój partnerstw pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami. Współpraca ta stworzy możliwości uczenia się w miejscu pracy dla uczniów, aby przygotować ich do rzeczywistego rynku pracy z wysokiej jakości umiejętnościami i kompetencjami. Wreszcie, równie ważne jest to, że dzięki tej współpracy firmy mogą znaleźć najlepszych przyszłych pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach w ramach projektu VET-WBL, można odwiedzić stronę projektu.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria