Kredyt na innowacje technologiczne

Jeśli jakaś firma chce budować swoją innowacyjność i konkurencyjność to prawdopodobnie kredyt na innowacje technologiczne będzie dla niej najlepszą propozycją. Dzięki osiągnięciu tego typu wsparcia można zacząć wdrażać różnorakie innowacje technologiczne, które doprowadzą do lepszej funkcjonalności firmy.

Tego typu wsparcie tak naprawdę będzie premią, ponieważ dzięki niemu będzie można spłacić cześć kredytu, który zaciągnie się w banku komercyjnym. Wielu przedsiębiorców chętnie korzysta z tego typu możliwości. Musimy jednak pamiętać, że niezależnie od tego o jakie wsparcie dokładnie się staramy trzeba mieć 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W sumie w obecnej perspektywie przeznaczono na ten program aż 422.055.000 euro, w tym: dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro dla pozostałych województw: 380.077.261 euro.

Wsparcie w ramach tego programu będą mogły uzyskiwać firmy, które prowadzą działalność na terenie RP. Musi być ona zgodna z rozporządzeniem KE i wpisana do stosownych rejestrów. Dane środki można będzie przeznaczać na realizowanie inwestycji technologicznych, w ramach których będzie się kupować oraz wdrażać nowoczesne technologie. Tego typu rozwiązanie gwarantuje nam wprowadzenie nowoczesnych technik, które mają prawo własności przemysłowej albo też wynikają z rozwoju jaki firma była w stanie wypracować. Kredyt nie będzie udzielany, jeśli ktoś chce kupować środek trwały. Należy odróżniać tutaj inwestycje, które związane są z wdrażaniem technologii, która polega na zakupie oraz uruchomieniu gotowej linii technologicznej. Przedsiębiorca w tej sytuacji nie wdraża danej technologii, ale będzie jedynie przygotowywany do jej stosowania. W tej sytuacji wyraźnie należy odróżnić, że wdrożenie jest dokonane zupełnie przez inny podmiot.

Przedsiębiorca, który chce starać się o taki kredyt musimy złożyć wniosek do banku komercyjnego. Jeśli uzyska promsę może udać się do BGK i tam należy się zwrócić o dofinansowanie projektu. Trzeba tego dokonać w okresie, gdy prowadzony będzie konkurs w BGK. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgodnie z kryteriami będziemy mogli uzyskiwać promsę premii technologicznej i po jej uzyskaniu zawiera się już umowę w banku komercyjnym. To BGK podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i wypłaca następnie premię w ratach płatności pośrednich, gdy inwestycja jest już realizowana. Część będzie wypłacona już po zrealizowaniu projektu, gdy wszystkie elementy będą ostatecznie zrealizowane.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria