Kilka słów o funduszach europejskich na działalność gospodarczą

Zakładanie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania kapitału. Nie wszystkie osoby, którym marzy się posiadanie własnego biznesu takim kapitałem dysponują. To właśnie z myślą o takich osobach zostały stworzone unijne programy pomocowe.

W ramach tych programów osoby, które zamierzają otworzyć własną firmę mogą ubiegać się o mikropożyczkę lub o przyznanie dotacji. Tego typu pomoc jest adresowana do bardzo szerokiego grona osób fizycznych. Są wśród nich między innymi programy adresowane do młodych ludzi do dwudziestego piątego i do trzydziestego roku życia, ale także programy, z których mogą skorzystać osoby nieco starsze, czyli takie, które mają już za sobą czterdzieste piąte urodziny.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację na założenie firmy? Jednym z warunków, które trzeba spełnić ubiegając się o dotację na założenie własnego biznesu jest udział w szkoleniu. Tematyka tego szkolenia dotyczy marketingu i zasad przedsiębiorczości. Etapy rozpatrywania wniosków przebiegają dwuczęściowo. Osoby, które przejdą je pomyślnie podpisują umowę, w której zobowiązują się, że będą korzystać z wsparcia poprzez udział w szkoleniach i doradztwie. 

Jaka pomoc może zostać przyznana? Decydując się na otwarcie własnej firmy przy pomocy środków pochodzących z unijnych dotacji możemy ubiegać się albo o dotację, albo o pożyczkę. Maksymalna wysokość dotacji wynosi obecnie czterdzieści tysięcy złotych. Jest to pomoc bezzwrotna, oczywiście jeśli po jej przyznaniu spełnimy wszystkie warunki umowy. Wysokość pożyczki jest trochę wyższa niż dotacji. Może wynieść pięćdziesiąt tysięcy. Jest nisko oprocentowana, ale jak każda pożyczka musi zostać zwrócona.

Nie w każdym z województw można liczyć na pożyczkę w takiej samej wysokości. Pieniądze na założenie firmy mogą uzyskać osoby pracujące, jak równie osoby bezrobotne. Jednak osoby pracujące mogą mieć trudności z uzyskaniem dotacji. Większość dostępnych form pomocy dla osób zakładających działalność gospodarczą jest adresowana do osób bezrobotnych.

Wparcie innowacyjnych projektów. Tego typu pomysły mogą zostać zrealizowane także w oparciu o dotacje unijne. Przyznawane środki na tego rodzaju pomysły są często znacznie wyższe. Z dodatkowych form wsparcia i to w całkiem sporej wysokości mogą również skorzystać firmy, które właśnie weszły w okres preinkubacji. Warunkiem ich uzyskania są dobre rokowania firmy. Szeroka oferta programów pomocowych z Unii Europejskiej stwarza szansę na znalezienie idealnego wsparcia technologicznego lub finansowego.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria