Katalog CMS: Kompleksowy przewodnik dla doradców zawodowych

Aby sprostać wymaganiom przyszłego rynku pracy, opracowany został katalog doradztwa zawodowego. Katalog ten zawiera listę umiejętności zawodowych w zakresie zarządzania dla przyszłych specjalistów. Ponadto, ten produkt został opracowany w ramach europejskiej inicjatywy "Career Skills: The Career Skills Project".

Career Skills: Foreseeing the Professional Profiles of the Future (Przewidywanie profili zawodowych przyszłości)

Projekt ten, realizowany w ramach programu Erasmus+, ma na celu pomóc pracownikom w utrzymaniu ich obecności w warunkach nadchodzących rynków pracy. Umiejętności związane z nadchodzącymi opisami stanowisk pracy są niejasne, ponieważ krajobraz rynku pracy ciągle się zmienia. Niemniej jednak, umiejętności, które powinny być kontynuowane w przyszłości, to umiejętności zarządzania karierą. Plan Umiejętności Zawodowych przewiduje stworzenie dokładnej analizy dotyczącej najbardziej niezbędnych umiejętności zawodowych. Projekt skierowany jest do doradców zawodowych i innych pośredników, oferujących wsparcie w karierze osobom indywidualnym. Partnerstwo strategiczne projektu składa się z 6 organizacji z Bułgarii, Finlandii, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Dowiedz się więcej o Career Skills na oficjalnej stronie projektu.

Katalog CMS: Punkt odniesienia w poradnictwie zawodowym

Celem tego projektu jest stworzenie kompletnego katalogu umiejętności związanych z zarządzaniem karierą. Metodologia badań obejmowała proces mapowania umiejętności poprzez analizę istniejących danych. Zawartość opracowanego katalogu CMS zawiera następujące informacje:

  • Wykaz i słowniczek.
  • Macierz umiejętności zarządzania karierą, która zawiera wymaganą wiedzę, dodatkowe umiejętności, sposób myślenia i różne poziomy biegłości.
  • Narzędzie on-line do samooceny.
  • Przewodnik jak w pełni wykorzystać istniejące zasoby.
  • Wreszcie, zasoby odnoszące się do doskonalenia umiejętności zarządzania karierą.

Nasz Instytut, jako wiodące Centrum Doskonałości w Europejskiej Przedsiębiorczości, uznaje znaczenie doradztwa zawodowego dla regularnego wprowadzania na rynki pracy. iED jest aktywnym uczestnikiem wielu europejskich inicjatyw, które odnoszą się do potrzeb przedsiębiorców. Jeśli chciałbyś przyczynić się do realizacji naszej misji, możesz umówić się na spotkanie z naszym zespołem. Zawsze cenimy sobie współpracę nad innowacyjnymi pomysłami.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria