Europejski projekt MAXIMUS: Integracja gier w kontekstach edukacyjnych

Rozpoczęcie europejskiego projektu MAXIMUS oznacza początek współpracy mającej na celu wzmocnienie oddziaływania edukacyjnego poprzez integrację środków gamifikacji. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest bardzo zadowolony ze swojego udziału w tej współpracy. Program Erasmus+ wspiera misję partnerstwa strategicznego MAXIMUS. Pełny tytuł projektu brzmi: "MAXIMUS - Maksymalizacja motywacji, zaangażowania i uczenia się uczniów poprzez gamifikację".

Projekt europejski MAXIMUS i jego plan działania

Istotą projektu MAXIMUS jest wzmocnienie procesu uczenia się i nauczania. Chodzi o to, aby w kontekście edukacyjnym wywołać reakcje entuzjazmu, takie jak te, które występują w grach. Partnerstwo ma na celu stymulowanie motywacji i zaangażowania uczniów poprzez wykorzystanie dynamiki gier.

Projekt europejski MAXIMUS ma następujące cele:

  • Wykorzystanie potencjału technologii w celu zwiększenia poziomu bodźców w klasach.
  • Zwiększenie zaangażowania i motywacji uczniów. Jednocześnie uczniowie doskonalą swoje umiejętności przekrojowe, krytyczne myślenie i ekspresję twórczą.
  • Umożliwienie uczniom monitorowania własnych postępów.
  • Tworzenie otwartego i dostępnego środowiska dla społeczności szkolnej.
  • Wyznaczanie osiągalnych celów SMART, by wzmocnić proces nauczania i uczenia się.
  • Zapewnienie narzędzi dydaktycznych, które pozwolą zaangażować i zmotywować uczniów.
  • Wreszcie, umożliwienie nauczycielom monitorowania postępów uczniów w różnych obszarach.

Aby osiągnąć ten cel, projekt przewiduje dostarczenie następujących produktów intelektualnych:

  1. Zaprojektowanie i opracowanie systemu MAXIMUS.
  2. Produkcja instrukcji audiowizualnych.
  3. Testowanie platformy i aktualizacja do aplikacji.

W projekcie bierze udział 7 organizacji z krajów: Słowacja, Hiszpania, Grecja i Portugalia.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria