Efektywność energetyczna

Ustawa, która pojawiła się nie tak dawno to nowe rozwiązanie, które ma gwarantować, że nasza efektywność energetyczna wzrośnie.

Ustawa, która została przygotowana to nowe ramy prawne, dzięki którym będzie można mówić o wyższej efektywność energetycznej gospodarki. Jest to związane również z tym co będzie nam narzucać Parlament Europejski oraz Rada Europejska. Projekt, który jest przygotowywany ma przede wszystkim doprowadzić do powstania nowych rozwiązań. Między innymi ma dojść do tego, że można będzie mówić o nieco większej efektywności i tym samym pojawi się pewna tendencja prowadząca do oszczędzania energii w kraju. 

Obecnie bardzo mocno dąży się do uzyskiwania takich oszczędności i prowadzi się w tym zakresie między innymi audyty. Te elementy, które są przygotowywane to między innymi świadectwa energetyczności. W nowym projekcie pojawia się również informacja o białych certyfikatach, które jak się okazuje są oceniane całkiem pozytywnie i wiele osób rzeczywiście myśli o tym, by nadal je utrzymywać. Możliwe, że będą wprowadzone pewne zmiany, które udoskonalą to rozwiązanie, co do zasady jednak gruntownych zmian nie będzie.

Jeśli prowadzone są w firmie jakieś działania gwarantujące oszczędzanie energii oczekiwać można, że dana firma będzie mogła otrzymać biały certyfikat. Wszystkie te podmioty, które są zobowiązane nową ustawą przede wszystkim mają doprowadzić do tego, że ostatecznie to końcowy odbiorca będzie mógł mówić o większej efektywności energetycznej. Dzięki temu będzie można mówić o uzyskiwaniu pewnych oszczędności co również wiązać się może z audytami. Prowadzi się je w takich miejscach coraz częściej. Tego typu rozwiązanie, które ocenia jak wyglądają ustawy to ważny element, gdy chodzi o energetyczną politykę w naszym kraju.

W wielu krajach mamy takie rozwiązania, które mają doprowadzić do odpowiedniego zabezpieczenia o charakterze energetycznym w kraju. To sprawa dość istotna, na którą rzeczywiście powinno się zwracać uwagę, gdy nowa ustawa będzie przygotowywana. Polska ma również w ramach nowej ustawy wprowadzać takie rozwiązania, które sprawią, że dystans między nami a innymi krajami w tym właśnie zakresie tematycznym zacznie być mniejszy i łatwiej będzie zapanować nad tego typu kwestiami.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria