Dotacje

Obecnie będzie można postarać się o dotację, która sięgnie nawet około 300 tysięcy złotych. W ten sposób można rozwinąć mocno swoją działalność.

Jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie on nowym priorytetem dla perspektywy, która się zaczęła. Jednak mimo założeń póki co z realizacją tych projektów nie jest najlepiej. Warto jednak czekać, ponieważ możliwości jakie dostaniemy są naprawdę wyjątkowe a środki dadzą nam szansę na stały rozwój. Dobre będzie wcześniej zbierać informację na temat tego programu, ponieważ dzięki temu będziemy lepiej przygotowani, do tego by wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim momencie.

W ramach nowego programu przygotowuje się przede wszystkim wspieranie działalności gospodarczej i dążenia do rozwoju przedsiębiorczości. Koszty obejmują: - kupowanie dóbr i usług - przygotowanie prac budowlany - organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń i wydarzeń promocyjnych - najem, dzierżawa, kupowanie oprogramowania - kupowanie środków transportu, przy czym nie może to przekroczyć 30% kosztów całej operacji - zatrudnienie osób, które będą przygotowane do realizowania operacji, pod warunkiem, że będzie chodziło o szkolenie takich osób - koszty związane z realizowaniem całej operacji.

Kwota wsparcia: 300 000 PLN Wysokość dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. Wniosek będzie można składać w ramach Lokalnej Grupy Działania. Dobrze będzie także sprawdzać czy na danym obszarze nie będzie również dla nas odpowiedniej grupy wsparcia. Obecnie realizuje się wsparcie w ramach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W przypadku miejskich ograniczonych do 20 tysięcy mieszkańców. Dostępne są także dotacje, które można powiedzieć, że będą już mocno zróżnicowane i dlatego dobrze będzie się nimi zainteresować. W ten sposób będzie można mówić o wsparciu dla swojej przedsiębiorczości. Jeśli mamy przygotowywane dobre pomysły będziemy mogli liczyć na to, że takie wsparcie zostanie nam udzielone. W związku z tym warto się starać o nie w ramach dotacji UE.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria