Dopłaty w 2017 roku i terminy naborów z PROW

Nadszedł czas na uruchomienie następnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasugerowała orientacyjne terminy dla różnych programów realizowanych na rzecz rolników i agroprzedsiebiorców w 2017 roku. Są to:

Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2017

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – I kwartał 2017

„Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c – I kwartał 2017

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – I kwartał 2017

Premie dla młodych rolników – II kwartał 2017

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – I kwartał 2017

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych nabór – zakłady przetwórcze – I kwartał 2017

Dotacje dla gospodarstw

Małe gospodarstwa – restrukturyzacja

Z unijnych pieniędzy można uzyskać dotacje dla gospodarstw żywnościowych oraz nieżywnościowych na restrukturyzację, a także na przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie. Zmiany w gospodarstwie muszą być na tyle istotne, by wzrosły jego konkurencyjność i rentowność co najmniej poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Najbardziej operatorom funduszy zależy tutaj na zmianach profilu prowadzonej produkcji rolnej. Takie gospodarstw może otrzymać premię, ale tylko jeden raz w okresie jednej perspektywy budżetowej. Za kryterium uznaje się tutaj grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa. Jeśli gospodarstwo wspólnie prowadzą małżonkowie, tylko jedno z nich otrzyma pieniądze. Maksymalna kwota wsparcia dla gospodarstwa to 60.000 złotych.

Młodzi rolnicy

Młody rolnik może liczyć na wsparcie, jeśli rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego, rozwija swoja działalność lub przygotowuje się do rozszerzenia działalności.

Młody rolnik to osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy podejmuje działalność w gospodarstwie rolnym w roli kierowniczej. Rolnik powinien rozpocząć urządzanie gospodarstwa jeszcze przed złożeniem wniosku, ale nie powinno było to nastąpić wcześniej niż 18 miesięcy przed tym faktem.

W okresie realizacji PROW 2014-2020 taka premia może być przyznana jednorazowo na jedno gospodarstwo rolne i także tutaj podstawowym kryterium jest ziemia. Wsparcie może sięgnąć 100.000 złotych.

Premiowanie działalności pozarolniczej

Za odstąpienie od działalności rolniczej można uzyskać nawet 100.000 złotych.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria