Czy czeka nas europejska wiosna?

Pod tym prowokacyjnym tytułem chcemy przedstawić dwie inicjatywy, których wspólnym punktem jest sformułowanie pragnienia dla Europy. Te spontaniczne ruchy obywatelskie chcą zjednoczyć obywateli Europy, aby zachęcić naszych przywódców do zaproponowania ponownego uruchomienia konstrukcji europejskiej.

1. Puls Europy

  • Ta pierwsza inicjatywa: Pulse of Europe, pochodzi z Niemiec, jej francuskie hasło brzmi teraz: Manifestons notre rêve d'Europe. Ten proeuropejski ruch jest swoistą odpowiedzią na wstrząsy, jakich doznał Brexit, a następnie wybór Donalda Trumpa. Inicjatorem był Daniel Röder, 44-letni prawnik i rozjemca w sprawach cywilnych, oraz jego żona prawniczka. Pierwotnie chodziło o organizowanie proeuropejskich wieców w niemieckich miastach. Teraz idea Pulsu Europy rozprzestrzenia się na inne europejskie miasta. Oryginalna strona ma nawet francuską stronę, która zapowiada nadchodzące rajdy w lutym. Według tej strony "Pulse of Europe France jest ruchem obywatelskim, bez powiązania z jakąkolwiek partią polityczną, którego jedynym celem jest demonstrowanie i promowanie projektu silnej i funkcjonującej Unii Europejskiej". Po tej krótkiej prezentacji następuje ośmiopunktowa deklaracja, w której przypomina się zarówno o potrzebie Europy, o wartościach europejskich, jak i o odpowiedzialności każdego z nas za sukces lub porażkę Europy oraz o potrzebie reform.

2. Marsz dla Europy

  • Ta druga inicjatywa pochodzi z Włoch. MarchforEurope wzywa obywateli Europy do marszu w 60. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego i zwraca się do szefów państw i rządów, spotykających się w Rzymie 25 marca 2017 r., aby "uzgodnili mapę drogową w celu ożywienia i osiągnięcia gospodarczej i politycznej jedności Europy". "Inicjatorami są różne stowarzyszenia proeuropejskie: Unia Europejskich Federalistów, grupa Spinelli, Młodzi Europejscy Federaliści, Stand for Europe, Międzynarodowy Ruch Europejski,)

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria