COL-SUMERS: Opracowanie programu szkoleniowego w celu zwiększenia zrównoważonej wspólnej konsumpcji wśród osób starszych

Projekt COL-SUMERS ma na celu zwiększenie kompetencji osób starszych w zakresie korzystania z konsumpcji opartej na współpracy (CC) poprzez innowacyjny program szkoleniowy. (CC) poprzez innowacyjny program szkoleniowy. Projekt jest realizowany w partnerstwie składającego się z siedmiu organizacji z Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii. Hiszpanii, a każda z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie.

O projekcie

Demograficzne starzenie się społeczeństwa postępuje coraz szybciej. Liczba ludności w UE-27 w wieku > 65 lat w 2020 roku wyniesie 103 miliony, a > 80 lat - 30 milionów (DG ECFIN/Ageing Report 2012). Ryzyko ubóstwa wzrasta wraz z wiekiem i jest znacznie wyższe wśród kobiet. Ryzyko wykluczenia społecznego i tego, że obywateli nie będzie stać na podstawowych dóbr i usług jest zwiększone z powodu starzenia się społeczeństwa, coraz większej złożoność rynku oraz fakt, że niektórzy ludzie mogą nie mieć możliwości możliwości ani zdolności do opanowania środowiska cyfrowego.

Na całym świecie rozwija się konsumpcja wspólna (CC), polegająca na wykorzystanie sieci technologicznych, aby zrobić więcej za mniej, poprzez wynajmowanie, pożyczanie, wypożyczanie, pożyczanie, wymianę, barter lub dzielenie się produktami na niewyobrażalną wcześniej skalę. Rozprzestrzenianie się platform CC przyczyniło się do rozwoju CC - ponad połowa obywateli UE wie o ekonomii współpracy, a jedna osoba na sześć już z niej korzysta (Eurobarometr). już z niej korzysta (Eurobarometr, 2016).

W trakcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące produkty dostarczone:

- Współtworzony Przewodnik Metodologiczny (IO1)

Przewodnik określający kluczowe treści, metodologie i narzędzia potrzebne do tworzenia i doskonalenia kompetencji krytycznych osób starszych w zakresie poprawy osób starszych w celu poprawy ich dostępu do wspólnej konsumpcji i jej wykorzystania.

- Materiały szkoleniowe (IO2)

Będą one skierowane do osób starszych, aby mogły one zdobyć wszystkie Narzędzia szkoleniowe (IO2) Będą one skierowane do osób starszych, aby mogły one zdobyć wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę w zakresie konsumpcji zbiorowej.

- Zaprojektowane doświadczalne działania szkoleniowe (IO3)

Będą one stanowić trzon programu szkoleniowego i będą opierać się na praktycznym i doświadczalnym szkoleniu.

- Platforma e-Szkoleniowa (IO4)

Platforma e-learningowa i e-treningowa wspierająca wdrażanie Metodologii Szkoleniowej. szkoleniowych.

Strona Partnerstwo składa się z: Centrum Zrównoważonych Polityk Ecopolis (Ecopolis) - Rumunia, The Institute of Entrepreneurship Development - Grecja, Śródziemnomorski Instytut na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Imedes) - Hiszpania, ZPS - Stowarzyszenie Słoweńskie Stowarzyszenie Konsumentów - Słowenia, Avacu - Stowarzyszenie Konsumentów i Użytkowników Stowarzyszenie Konsumentów i Użytkowników w Walencji - Hiszpania, InfoCons - Asociație pentru Protecția Consumatorilor - Rumunia, Bułgarskie Narodowe Stowarzyszenie Aktywnych Konsumentów - Bułgaria.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.col-sumers.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. zawartych w niej informacji.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria