Bezpłatne szkolenie online na temat ekologicznie zrównoważonej przedsiębiorczości

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (IED), w ramach europejskiego projektu ROSE, ogłasza zaproszenie na dwa szkolenia, dotyczące tematyki wiejskiej produkcji ekologicznej.

ROSE jak w Rural Organic Sustainable Enterprise

Jest to partnerstwo pomiędzy czterema krajami: Grecją, Austrią, Słowenią i Północną Macedonią, którego celem jest rozszerzenie i promocja koncepcji zrównoważonego rozwoju ekologicznych przedsiębiorstw wiejskich. Istota tego programu opiera się na działaniach partycypacyjnych, dotyczących sposobów tworzenia zrównoważonego biznesu i wykorzystania kampanii promocyjnych. Idea ta definiuje jako grupy docelowe start-upy i przedsiębiorców, nie należy jednak wykluczać jej jako potencjalnego narzędzia również dla bezrobotnych.

Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Tematyka kursów szkoleniowych

Dwa (2) szkolenia obejmują następujące tematy
: - Pierwsze
szkolenie poświęcone jest
odpowiednim strategiom komunikacji i budowania marki dla nowo powstałych firm. Kurs odbędzie się w dniach 8-12 lutego 2021 r.; jest podzielony na pięć (5) sesji. Każda sesja będzie trwała od 2 do 3 godzin.
- Wreszcie, drugie szkolenie koncentruje się na uruchomieniu start-upów w dziedzinie wiejskiej produkcji ekologicznej, takiej jak żywność, wino, zioła, rośliny itp. Kurs będzie składał się z pięciu (5) sesji. Każda sesja będzie trwała od 2 do 3 godzin.

Potencjalni kandydaci mogą zgłaszać się na jedno lub oba szkolenia.

Profil potencjalnego kandydata na szkolenie

O udział w szkoleniu powinni ubiegać się europejscy przedsiębiorcy na wczesnym etapie rozwoju, zarówno społeczni, jak i ekologiczni, a także przedsiębiorcy z krajów bałkańskich. Ponadto, należy zauważyć, że istnieje szczególne zainteresowanie Słowenią, Austrią, Północną Macedonią i Grecją.

Zaświadczenie o uczestnictwie

Po ukończeniu szkolenia kandydaci otrzymają certyfikat.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń

Ponadto, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zalecamy uczestnikom zapisanie się na szkolenie przed upływem terminu zgłoszeń, tj. do 20 stycznia 2021 r. CET.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie się, w celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniu.

Osoby, które zgłoszą się wcześniej, będą traktowane priorytetowo.

Zainteresowane osoby mogą zgłosić swój udział w szkoleniu online tutaj.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria