1. spotkanie ponadnarodowe dla projektu StartApp

Spotkanie Kick-off projektu "Starting with Apprenticeship: Zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych szkoleniem w firmie" odbyło się w dniach, 18-19 listopada 2014 r.w Berlinie, Niemcy.

Projekt wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w intensyfikacji ich zaangażowania w szkolenia w firmie. W tym celu projekt dostarcza rozwiązań w zakresie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych szkoleniem w firmie. Skupia się na metodach pozyskiwania, selekcji i integracji młodych ludzi w pierwszej fazie ich zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Projekt wspiera przedsiębiorstwa w skutecznym dostosowaniu strategii i metod rekrutacji do aktualnych warunków ramowych. Skupia się na optymalizacji planowania, wdrażania i oceny rekrutacji praktykantów. W ramach projektu opracowywane są rozwiązania, które ułatwiają zarówno integrację młodych ludzi w ramach szkolenia w przedsiębiorstwie, jak i ich zatrzymanie jako przyszłych wykwalifikowanych pracowników. MŚP są również wspierane w promowaniu in-company jako atrakcyjnej opcji szkoleniowej.

Szczegółowa prezentacja zawierająca przegląd projektu i zaangażowanych partnerów została przedstawiona podczas pierwszego spotkania międzynarodowego, podczas gdy obszerna dyskusja z udziałem wszystkich przedstawicieli beneficjentów partnerskich dotyczyła zarządzania i realizacji projektu, podziału obowiązków i oczekiwanych wyników projektu.

Projekt będzie trwał łącznie dwa lata i jest realizowany w ramach programu Erasmus+ w ramach akcji "Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego". W skład konsorcjum wchodzi koordynator projektu: firma k.o.s GmbH oraz następujący beneficjenci partnerscy:

  • ABB Training Center GmbH & Co. KG Heidelberg (Niemcy)
  • Austriacki Instytut Badań nad Szkoleniem Zawodowym (Austria)
  • Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Grecja)
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (Polska)

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://startapp-project.eu/

Pobierz agendę


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

kontakt@naturalnieskuteczni.pl

Galeria